محصول ما

محصولات قطعات ماشین آلات ساختمانی Quanzhou Peersشامل موارد زیر است:


1. غلتک آهنگ

2. بیکار جلو

3. بخش چرخ دنده

4. غلتک حامل

5. پیوندها را ردیابی کنید

6. بوش های سطلی

7. پین سطل

8. بوشینگ ها را ردیابی کنید

9. پین آهنگ

10. لبه های برش

11. دندان های سطلی

12. پیچ و مهره


ما قطعات زیرانداز را در سرتاسر جهان به طیف گسترده ای از شرکت ها در سراسر جهان عرضه می کنیم. از سازمان های بزرگ چند ملیتی گرفته تا شرکت های کوچک فردی.کفش آهنگ و غلتک آهنگ

بیکار جلو

بخش چرخ دنده

غلتک حامل

پیگیری پیوندها

بوش های سطلی

پین های سطل

بوشینگ ها را ردیابی کنید

پین آهنگ

لبه های برش

پیچ و مهره