تجهیزات تولید

ما قادریمقطعات بیل مکانیکی و بولدوزرو تولید تعداد زیادی از قطعات زیر شاسی و G.E.T برای اکثر ماشین های سنگین امروزه، از جمله ساخت و ماشین کاری سفارشی.


فرکانس بالا زنجیره ای

سوراخ شوید

قورباغه کردن

تجهیزات عملیات حرارتی و درجه حرارت

تجهیزات عملیات حرارتی

دستگاه فرکانس بالا

ماشین فرکانس بالا 2

مرکز ماشینکاری Cnc Hi Speed

دستگاه کف ساز

آهنگ بوشینگ فورج

دستگاه مونتاژ زنجیر

دستگاه تشخیص زنجیر

فرکانس بالا بیکار

آسیاب